خانه

شرکت مشاوره بازرگانی هونام از خوشنام ترین مجموعه های مشاوره در زمینه ترخیص كالا از گمركات كشور می باشد كه توانسته است طی سالها فعالیت مستمر خدمات ترخیص كالا و مشاوره بازرگانی تعدادی از معتبرترین شركت های تجاری و صنعتی را بعهده بگیرد. این بازرگانی از بدو تاسیس، نهایت تلاش خود را در ارایه بهترین خدمات به مشتریان داشته و با جذب نیروهای كارآمد، مجرب و تحصیلكرده سعی در ارتقاء ارایه خدمات مشاوره بازرگانی و گمركی مورد نیاز شما را دارد.
مشاور منتخب شما چه قدر تجربه دارد؟ روابط و نفوذ او در سایر سازمان ها چه میزان است؟ تحصیلات و تبحر کارمندان و کارشناسان این شرکت در امور گمرکی چه میزان است؟ از همه این ها مهمتر اینکه تا چه میزان متعهد به وعده های خود هستند و …