مجوز فعالیت گمرکی

عکس پس زمینه
مجوز فعالیت گمرکی

مجوز فعالیت گمرکی

از آنجائیكه تعدادی از اقلام وارداتی علاوه بر أخذ مجوز بازرگانی احتیاج به سایرمجوزها از جمله وزارت بهداشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جهاد كشاورزی، وزارت دفاع و … برحسب نوع جنس را دارد. بازرگانی هونام مفتخر است نسبت به انجام هریك از مجوزهای مربوطه اقدام نماید.
جهت آشنایی هرچه بیشتر با این مجوزها می توانید از چكیده این مجوزها در توضیحات زیر مطلع شوید.
مجوز بهداشت:
این مجوز به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص انجام می شود :
مجوز ورود: این فرآیند شامل صدور مجوزی می باشد كه بر طبق مقررات صادرات و واردات بازرگانی توسط وزارت بهداشت پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر می گردد و مربوط به واردات مواد اولیه غذایی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی می باشد.
خلاصه اجرایی فرآیند:
ارائه درخواست متقاضی مبنی بر صدور مجوز گشایش
دریافت چك لیست گشایش و تكمیل مدارك مطابق با چك لیست توسط ارباب رجوع
بررسی مدارك ارائه شده توسط كارشناس مربوطه
در صورت تأیید مدارك و آنالیز مربوطه 1) صدور مجوز گشایش 2) امضاء معاونت 3) ارائه دو نسخه پرفرمای صادر شده توسط معاونت به ارباب رجوع
مجوز ترخیص: مجوزی است كه پس از ورود كالا به گمركات كشور و پس از تأیید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی، برابر با مقررات صادر می گردد.
جهت صدور مجوز ترخیص: متقاضی میبایست مدارك زیر را تكمیل و به اداره كل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید.
1- فاكتور كالا (به انضمام یك برگ تصویر آن)‌
2- اصل نسخه دوم متقاضی (‌نسخه دوم پروفرم تأیید شده در مرحله ورود)‌
3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاكتور، كه به تأیید مقامات ذیصلاح بهداشتی كشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
4- اصل برگ آنالیز، به انضمام یك برگ تصویر آن پس از بررسی مدارك و كنترل كلیه مشخصات، از گمرك ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تأیید شده، به آزمایشگاه های كنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.
مجوز تجهیزات پزشكی:
این مجوز مربوط به واردات تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی می باشد، شیوه أخذ این مجوز به دو صورت مجوز ورود و یا مجوز ورود و ترخیص همزمان می باشد كه لازمه آن انجام مراحل زیر میباشد:
مجوز بهداشت:
أخذ شناسه فعالیت های شركت وارد كننده تجهیزات پزشكی
معرفی ناظر فنی به اداره تجهیزات پزشكی
تكمیل فرم های مربوطه در سایت IMED.IR
أخذ نمایندگی از شركت فروشنده و سایل تجهیزات پزشكی بهمراه مدارك و تأییدیه های مربوطه
مجوز مخابرات :
مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یكی از مجوزهایی است كه علاوه بر أخذ مجوز ثبت سفارش می بایستی برای بعضی از كالاها كسب شود كه بیشتر این كالاها در فصل 85 كتاب مقررات و صادرات جای گرفته است. تجهیزات مخابراتی و رادیویی و كنترل كننده دستگاه ها و تجهیزات ناوبری … از عمده كالاهایی هستند كه مشمول أخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات می شوند كه به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص اعمال می شود.
مجوز ورود :
بعد از أخذ پروفرما می بایستی این پروفرما توسط سازمان تنظیم مقررات مجوز اولیه برای ثبت سفارش صادر گردد.
مجوز ترخیص :
وقتی كالا را در گمرك اظهار كردید می بایستی نماینده سازمان از كالای شما بازدید كند و كار نمونه برداری انجام می شود و با نامه گمرك ” نمونه اخذ شده ” به اداره استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع می شود.
مجوز وزارت دفاع :
این وزارتخانه در خصوص صدور مجوز جهت كالاهایی كه از نظر استفاده می تواند قابل اشتعال و انفجار باشد، اظهار نظر می نماید ،كالاهایی كه میتواند كاربرد نظامی داشته باشد باید به تأیید وزارت دفاع برسند كه در پاره ای از موارد این وزارتخانه راساً اقدام و در سایر موارد از سازمان ها و ارگان های دیگر نظیر شورای امنیت ملی استعلام می نماید.
مجوز VIP:
سازمان دامپزشكی صادر كننده مجوز صادرات و واردات در خصوص غذای دام و طیور و آبزیان داروهای دامپزشكی، دام زنده و تجهیزات پزشكی می باشد و مجوز VIP را در این خصوص صادر می نماید (VETERINARY IMPORT PREMISSION)
وزارت جهاد كشاورزی:
این وزارتخانه دارای واحده های متعددی می باشد. معاونت دام ، قرنطینه گیاهی نهال، بذر و یا جهت واردات سموم به سازمان حفظ نباتات ارجاع می گردد.
كمیسیون ماده یك :
برای واردات برخی كالاها كه دارای شرایط خاص می باشند باید از طریق كمیسیون ماده یك مجوز ورود أخذ گردد. این شرایط عبارتند از:
1- كالا مستعمل بوده و واحد تولیدی هیچ گونه پروانه فعالیت از اداره صنایع و معادن نداشته باشد.
2- زمانی كه وارد كننده واحد تولیدی نبوده و بنا به مصلحت یك سازمان یا ارگان اقدام به واردات می نمائیم .
3- كالاهایی كه بنا به مصلحت و ضرورت كه فارغ از دو حالت فوق می باشند بایستی این كمیسیون مجوز ورود آن را صادر نماید.