صادرات کالا

عکس پس زمینه
صادرات کالا

صادرات کالا

خدمات به موقع، سهولت در صادرات كالای شما افتخار ماست!!
صادرات غیر نفتی به خصوص كالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب كسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در كشور و صادركنندگان محترم می‌شود. به ویژه اینكه در تحولات نوین اقتصاد جهانی كه به سمت حذف كلیه موانع غیرتعرفه‌ای و كاهش تعرفه‌ها حركت می‌كند، به منظور افزایش سهم كشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.
در رویه های گمركی صادرات به سه دسته تقسیم می گردد:
1- صادرات قطعی
2- صادرات موقت
3- صادرات مجدد (برگشتی)
از جمله خدمات این شركت در خصوص عملیات گمركی به صادر كنندگان عزیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
صادرات قطعی: به رویه ای اطلاق می گردد كه كالا از قلمرو گمركی خارج شده و دیگر باز نمی گردد.
– دریافت كلیه مجوزهای صادرات
– بارگیری كالا از انبار و كارخانه
– پلمپ كالا و دریافت پروانه صادراتی كالا در كلیه گمركات كشور
– ارزیابی كالا در گمرك و انبار صاحب كالا
– حمل یكسره
– تخلیه در مرز و بارگیری مجدد
– عبور كالا از كلیه گمركات مرزی
– أخذ گواهی مبدأ
صادرات موقت (خروج موقت): خروج موقت كالا بمنظور تعمیر یا هر گونه استفاده و بازگشت آن بعد از اتمام زمان خروج صادرات موقت اطلاق می گردد.
– بارگیری
– پلمپ و أخذ پروانه صادراتی از گمرك محل و سپرده گذاری كالا (در صورت نیاز)
– أخذ مجوزهای لازم
– خروج از گمرك مرزی
صادرات مجدد (برگشتی): به كالاهایی اطلاق می گردد كه قبلاً به كشور (واردات قطعی یا موقت) وارد گردیده و باید خارج گردد.
– بارگیری و حمل
– اظهار و پلمپ و استرداد سپرده یا حقوق و عوارض (با توجه به زمان ورود)