اخذ گواهی استاندارد

عکس پس زمینه
اخذ گواهی استاندارد

اخذ گواهی استاندارد

واحد استاندارد بازرگانی هونام متشكل از متخصصین با تجربه با ارائه خدمات زیر تمام تلاش خود را جهت خدمت به بازرگانان عزیز، واحدهای تولیدی و دیگر ارگانها به كار گرفته است:
1- استاندارد كالاهای وارداتی و صادراتی
2- ارائه مشاوره پیش از ثبت سفارش كالا در زمینه ضوابط فنی و استاندارد های الزامی جهت واردات و صادرات
3- انجام تمام مراحل تأییدیه استاندارد كالاهای وارداتی و صادراتی (بازرسی در مبدأ و بازرسی در مقصد توسط برترین شركت های بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران)
4- دریافت تأییدیه های قانونی جهت ترخیص كالا از گمركات كشور
5- ارائه مشاوره جهت تعیین استاندارد مربوط به كالاها
6- دریافت تاییدیه های بازرسی و استانداردی ثبت سفارش خودرو
7- علامت استاندارد كالاهای تولید كشور
8- ارائه مشاوره و تكمیل مستندات مربوطه دریافت علامت استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران